19 Haz 2013

9. Sınıflar Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporu


................................................................... Lisesi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

Yıl Sonu 9 MLC Rehberlik Sınıf Değerlendirme Raporu

 

         9 /MLC Sınıfı Olarak 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Planına Göre Yaptığımız Çalışmaların Aylara Göre Değerlendirilmesi Aşağıdaki Gibidir. Bilgilerinize Arz Olunur.

EYLÜL

1-   Öğrencilere Okulda uyması gereken kurallar ile ilgili bilgiler verildi.Yönetmeliklerin kendisini ilgilendiren bölümleri hakkında bilgi verildi.Oryantasyon yapıldı.Böylece okula yeni geldikleri için uyum problemi yaşamaları engellendi.Kurallar ve fiziki çevre tanıtımı yapıldı.

EKİM

1-     Öğrenci Tanıma Fişlerinin Dolduruldu.Öğrencilerin sosyo-kültürel durumları hakkında, maddi durumları hakkında bilgi edinildi.Sağlık problemleri var mı? Hayata bakış açıları nedir? Derse karşı tutumları hakkında bilgi edinilerek sorunlu öğrencilerle konuşulup ailelerine ulaşıldı.Pdr)

2-   Okula ilişkin olumlu tutum sergilemeleri sağlandı.

3-   Başarı ve başarısızlığa neden olan etmenleri belirlendi.Bu konuda yapılacak çözüm yolları arandı.

4-   Yeni ÖSYS sisteminin tanıtılması rehberlik öğretmenimiz tarafından verildi.

KASIM

1-    Ders çalışma alışkanlıklarını verimlilik açısından değerlendirdik.Yanlış anlaşılmalar ve yanlış çalışma teknikleri tesbit edilerek yardımcı olundu.İsteyenlere çalışma planı hazırlamada rehberlik servisine yönlendirildi.

2-   Verimli ders çalışma tekniklerini açıklayarak daha verimli ders çalışmaları sağlandı.

3-   Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

4-   Değerlerini fark etmeleri sağlandı.

ARALIK

1-    Problem Tarama Envanteri Uygulaması (Pdr) yapıldı.

2-   Ergenlik dönemindeki bedensel ve duygusal değişimlerle baş etme yollarını açıklanarak öğrenciler yönlendirildi.

3-   Alan seçimine etki eden faktörleri sıralayarak bilgilendirme ve doğru seçim yapmalrı konusunda bilgilendirme yapıldı.

4-  Kişiler arası iletişim kurma konusunda eksik yönler ve yanlışlar noktasında bilgilendirme  yapıldı.

5- Kurduğu iletişimde engel unsurlar konusunda bilgilendirme yapılarak öğrencilerin rahat iletişime geçmeleri sağlandı.

6- Kendini tanımanın alan seçimindeki önemini fark eder.

OCAK

1-      Okula ilişkin olumsuz tutumları olan öğrencilerle görüşülerek olumlu tutum içine girmeleri konusunda destek sağlandı.seçer.2-      Eğitsel alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini geliştirmeleri konusunda destek sağlandı.

ŞUBAT

1-      Kurduğu iletişimleri, etkili iletişimde dikkate alınacak unsurlar açısından değerlendirme yapıldı.

2-      Başarısızlık Nedeni Anketi Uygulaması (Pdr)

3-      Öfkeleriyle baş etme yolları konusunda destek sağlandı.Şiddete yönelik eğilimlerde azalma görüldü.

4-      Etkili çatışma çözme nasıl gerçekleşir.Bunların basamakları konusunda bilgilendirme yapıldı. 

      MART

1-   İlgileri, yetenekleri, değerleri ve kişilik özellikleri ile seçeceği alan/meslek arasında ilişki kurar.

2-   Seçeceği mesleğin hayatını nasıl etkileyeceğini açıklaması yapıldı.

3-   Öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal ve düşünsel etkileri açıklandı.(Pdr)

4-   Öfke ile baş etmede kullandığı yöntemleri yarattığı etkileri açısından değerlendirmesi yapıldı. (Pdr)

NİSAN

1-    Öfke ile baş etmede yapıcı yollar kullanır (Pdr)

2-   Alan seçimi ile meslekler arasındaki ilişkiyi açıklar.

3-   Alan seçiminde ve ders seçiminde kendini ve içinde bulunduğu koşulları gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi sağlandı.

4-  

MAYIS

1-    Günlük hayatında kullandığı çatışma çözme basamaklarını etkililiği açısından değerlendirir (Pdr)

2-   Akran baskısıyla baş etme yollarını öğrendi.

3-      Sağlıklı hayat için gerekli alışkanlıkları edindi.4-      Kendini ve kendine uygun meslekleri tanıdı.

 

5-      Seçeceği mesleğin hayatını nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

 

6-      Ortalama yükseltme sorumluluk sınavları ve ders seçimleri konusunda öğrenci bilgilendirme çalışması yapıldı.(pdr)

 

7-      Mesleki değerleri, ilgileri, yetenekleri ve kişilikleri ile seçecekleri alanların uyuşması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

 

8-      Mesleki değerleri, ilgileri, yetenekleri ve kişilikleri ile seçecekleri okullarla  uyuşması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.9-      Ders seçiminde kendini ve içinde bulunduğu koşulları gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi konusunda yardımcı olunarak yanlış tercihler yapmaları engellendi.

 

 

 

HAZİRAN

1-      Öğrencilerin ders seçimlerini ve alan-okul tercihlerini yapmaları konusunda yardımcı olundu.

 

2-      Öğrenciler İlgi ve yeteneklerine göre hobi, beceri ve deneyimlerini farkettirme konusunda destek sağlandı.Uygun kurs ve sportif faaliyetlere yönlendirildi.

 

 

          ………………………………………                                                                                 ………………………

          9/……… Sınıf Öğrtmeni                                                        Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

 

                                                                             11/06/2013
U Y G U N D U R

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder