21 Haz 2013

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Yıl Sonu Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı!


2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….KTML. YILSONU ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI  TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ:


1. Açılış ve yoklama.

2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi;

-Ortak sınavların üç haftaya dağıtılması,

- Sınav salonlarının belirlenirken öğrencilerin farklı sınıflarda sınavlara girmelerinin sağlanması,

-Uygulama sınavlarının en son yapılması,

- Sınav gözetmenlerinin dikkatli olması,

- Projeksiyon sınıfının belirli bir plan dahilinde kullanılması,

- Sorunlu öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek için bu davranışlarının ödüllendirilmesi,

-Test çözme teknikleri ile ilgili seminer verilmesi,

3. Okulumuzdaki yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ve öğretmenler arasında yapılan bilgi paylaşımlarının değerlendirilmesi;

4. 2. Dönemde yapılan Ortak sınavların uygulanış biçimlerinin değerlendirilmesi;

5.Ders programlarının uygulanışında izlenen yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi;

 -Ders araçlarından, laboratuarlardan, atölyelerden ve kütüphaneden planlı olarak faydalanılması;       

 -Okul genelinde kullanılan alanların işlerlik kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi;

-Yapılan yarışmaların değerlendirilmesi;

6. Öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi;

 
7. Öğrencilerimizin devamsızlık durumları, eğitim durumları ve gelişimlerini izleyebilmek adına yapılan çalışmaların değerlendirilmesi;

8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konular ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi;

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.Okul müdür yardımcısı ......... açılış konuşmasıyla toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada ........’ın raporlu olduğu tespit edildi..

2.a.    Ortak sınavların üç haftada yapılmasının başarı yüzdelerini arttırdığı görüldü.

   b. Öğrencilerin kendi sınıflarında sınava girmesi olumlu bulundu. Ders öğretmenlerinin sorumluluğunu arttırdı fakat öğretmene külfetti olduğu belirtildi.

   c. .........., İlçe zümre toplantısı kararlarında alındığı gibi uygulamalı sınavlar karar doğrultusunda yapıldığını ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

  d. ...................., gözetmenlerin daha dikkatli olması uyarısı sayesinde okulun gerçek başarı oranının ortaya çıktığını belirtti ancak öğrencilerin bu durumdan rahatsız olduğunu ekledi.

  e.................... söz alarak Projeksiyon sınıfının düzenli olarak kullanılması öğrencinin başarısını arttırdığını ancak yoğunluk nedeniyle sınıfın yeterli gelmediğini belirtti ve seneye Akıllı tahta gelmeyecekse Projeksiyon sayısının arttırılmasını tüm öğretmenler adına istedi.

  f.  ................. Sorunlu öğrencilerimize görev vererek özgüvenleri ve aitlik duyguları  arttırıldı ve olumlu davranışları pekiştirilerek ödüllendirildiğini belirtti. Rehber öğretmenimiz ......................... da kimi öğrencilerin sözlü notlarıyla kimi öğrencilerin de hediye verilmişi gibi pekiştireçlerle olumlu davranışları arttırıldı dedi.

  g. ................. 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine test çözme teknikleriyle ilgili seminer verilerek öğrencilerin ders başarıları arttırıldığını belirtti.

3. .................... Okulumuzdaki yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ve öğretmenler arasında yapılan bilgi paylaşımlar sonucunda öğrencilerin derse hazırlıksız geldiği,  alt yapı eksikliği, meslek lisesi oluşumuz ve ilgisizlik öğrencilerin başarısını etkiledi. Bu sorunlar öğrencilere sorumluluk verilerek, sunumlar yaptırılarak ve grup çalışmalarıyla başarının arttırılmaya çalışıldığını söyledi.................. söz alarak öğretim faaliyetleri sonucunda öğretmenler arasında yapılan bilgi paylaşımının anlık olması nedeniyle yararlı olduğunu ifade etti. Paylaşımın gelecek sene de devam etmesini istedi.

4................ İlk dönem yapılan sınavlardan farklı olarak sınıflarda öğrenci değişimi yapılmamış ancak öğretmen değişimi yapılması ve dikkatli olması konusunda uyarılması ölçme başarısını arttırmıştır.

5. ................ ve ....................... söz alarak projeksiyon sayesinde eğitim programının görselliğini arttırıldığı ve başarının yükseldiğini belirtti. ........ ses sistemi olmadığı için öğrencilerin müzik kültürlerinin geliştirilemediğini ifade etti. ..............  internet ve projeksiyon un yetersiz olması nedeniyle görsel sanatlar dersinin işlenişinde görsel anlamda sıkıntı yaşadığını ifade etti. ..................... söz alarak genel olarak meslek dersi öğretmenleri adına şenlik ve kermesler için yapılan uygulamalarla öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttığını ve deneyim kazandıklarını belirtti. Beden eğitimi öğretmeni ...................... spor kulübü faaliyetlerinin derslerin işlenmesinde herhangi bir sıkıntı olmadığını fakat spor salonunun tek başına bir sıkıntı olduğunu belirtti. Okul müdür yardımcısı .................... okulumuzda boş bulunan alanların işlerlik kazanmasına yönelik olarak kütüphanenin yanındaki boş alanın sergi alanı olarak düzenlendiğini, alt kat girişinde bulunan boşlukların masa tenisi ve dart spor faaliyetleri için düzenlendiğini, bahçemizdeki boş alanın bocce sahası olarak düzenlendiğini, ikinci katta boş olarak bulunan idari odanın uygulamalı derslerde yapılan etkinliklerin yıl sonunda sergilendiği alan olarak kullanıldığını ifade etti.

 

   Yapılan yarışmalarda ;Kutlu doğum haftası için yapılan yarışmalarda okulumuz edebiyat öğretmeni ..........................’ın çalıştırdığı öğrencimizin bölge birincisi ilçe 2.si olduğunu ifade etti.9 ve 10. Sınıflar için ayrı ayrı bilgi yarışması yapıldığını ....................... ifade etti, ....................... sınıflar arası voleybol ve badminton müsabakalarının yapıldığını ifade etti. ....................... Öğretmenler ve öğrenciler arası masa tenisi turnuvasının düzenlendiğini belirtti. ..................... ise okul ve il çapında oryantiring  müsabakalarına katılımın sağlandığını belirtti. .................... ise öğrenci ve velilerle birlikte anne kız yemek turnuvası yapıldığını belirtti. Tüm bu yarışmaların yapılan ödül törenleriyle taçlandırıldığı toplantıya katılan tüm öğretmenler tarafından ifade edildi.

6. Tüm zümre başkanları kendi zümrelerine ait öğrenci başarı durumlarını sınıf bazında okudular. Yaşanılan sıkıntıları ders kesim raporlarında yazdıklarını belirttiler.


7. ......................... söz alarak okulumuzda devam devamsızlık iyileştirme ekibi, BAHEK ve dilek öneri guruplarının kurulduğunu ve iş birliği içerisinde çalışarak hem devam devamsızlık hem de başarı durumları konuşunda öğrencilerde ilerleme gözlendiğini belirtti. ...................... söz alarak gerek devam devamsızlık olsun gerekse öğrenci başarılarının değerlendirilmesi olsun her türlü durumun veliye sms yoluyla iletilmesinin başarıyı pekiştirdiğini ifade etti.

8. Okul rehber öğretmenimiz ............................... söz alarak okulumuzda iki tane kaynaştırma öğrencisi olduğunu bunların bir tanesiyle ilgili BEP planı hazırlama çalışması yapıldığını ve bu öğrenciye ayrı sınav yaparak plan doğrultusunda değerlendirildiğini söyledi. Plan doğrultusunda hedeflenen kazanımlara ulaşıldı.

9.Fizik kimya biyoloji dersi öğretmenleri adına .......................... derslerini laboratuvarda yapmak istediklerini ancak fiziki şartların sağlanamamasından dolayı bunu gerçekleştiremediklerini belirtti. Bunun için önümüzdeki yıl gerekli önlemin alınması gerektiğini ekledi. Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni ................................ dersiyle ilgili uygulama yeri ( mescid ) ihtiyacı olduğunu belirtti. Okul müdür yardımcısı ............................. bakanlığın gelecek yıl tüm teknik alt yapıyı tamamlayacağını umut ettiğini ve bu yılki başarılı ve uyumlu çalışmalarından dolayı tüm zümreleri tebrik ettiğini belirterek iyi niyet temennisiyle toplantıyı sonlandırdı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder