15 Ara 2008

Sivil Savunma Eğitimi


Sivil Savunma Eğitimleri

İl ve ilçe sivil savunma servislerinde görevlendirilen yükümlüler, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sivil savunma yükümlüleri, sivil toplum kuruluşu personeli, gönüllüler, izcilere ve halka; savaş ve afetlerde görevlerini başarıyla yapabilmelerinin sağlanması amacıyla Ankara’da Sivil Savunma Kolejinde, il ve ilçe sivil Savunma Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde, kamu ve özel kurum ve kuruluşları sivil savunma uzmanlık ve amirliklerinde sivil savunma eğitimleri düzenlenmektedir.
A. SİVİL SAVUNMA KOLEJİNDE YAPILAN EĞİTİMLER:

Temel ve hazırlayıcı eğitim kursları
İlk yardım eğitici eğitimi ve ilk yardım eğitimi
Arama ve kurtarma eğitimi
İtfaiye temel eğitimi
NBC eğitimi
B. İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILAN EĞİTİMLER:
İllerde mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu personelinden seçilerek valiliklerce oluşturulan acil kurtarma ve yardım ekipleri, sivil savunma servislerinde görevlendirilen yükümlüler, sivil toplum kuruluş personeli, izciler ve halk’a sivil savunma temel konuları, afetlerden ve yangından korunma, arama ve kurtarma, NBC, ilk yardım ve sosyal yardım konularında her yıl açılan kurslarda eğitim verilmektedir.Sivil savunma yükümlüleri eğitim ve tatbikatlara çağırıldığında katılmaları zorunludur. Bu eğitim ve tatbikatlar yılda 72 saat olup 9 gün sürelidir. Halkın sivil savunma konularında aydınlatılması amacıyla düzenlenen ders ve konferanslara çağrıldıklarında iştiraki mecburidir. Sivil savunma konularında halka verilecek eğitim süresi yılda en az 10 saattir. Bu eğitimler konferans, seminer ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
C. TATBİKATLAR:
Düzenlenen eğitimler sonunda edinilen bilgilerin uygulama alanına konulması, araç ve gerecin denenmesi, personelin yetiştirilmesi, eksik ve aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla her il ve ilçede eğitim sonu tatbikatlar yapılmaktadır. Ayrıca Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce belirlenen illerde Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, yükümlüler, gönüllüler, sivil toplum örgütlerinin katılımı ile örnek sivil savunma tatbikatları yapılmaktadır. Yapılan bu tatbikatlara halkın ve öğrencilerin de izleyici olarak katılmaları sağlanmaktadır.
D. ULUSLARARASI EĞİTİM FAALİYETLERİ
UNICEF
Afetlerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hükümetimiz ile UNİCEF arasında afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak adlı proje Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve ülkemizde kadın ve çocuklara hizmet götüren ilgili kurumların katılımıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında 47 eğitici yetiştirilmiş, eğitim amaçlı kitaplar ve dokümanlar hazırlanmış, afete hassas illerimizden başlamak üzere eğitim çalışmalarına devam edilmektedir.
JAPONYA ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI (JICA)
Devam eden etkinlik ve projeleri desteklemek üzere 1995 yılında kurulan ve Türkiye ile Japonya arasında yeni tanımlanan alanlarda daha ileri işbirliği üzerinde çalışan JICA (Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı) ile İçişleri Bakanlığı arasında mülki idare amirlerinin afetlere karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması amacıyla teknik işbirliği projesi kapsamında müşterek olarak yürütülen “afet yönetimi” konulu eğitim programları uygulanmaktadır. Bu eğitimlere vali yardımcıları ve kaymakamlar katılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder