12 Ara 2008

Demokrasi ve İnsan Hakları

İnsan hakları en genel anlamıyla,diğer haklara temel teşkil eden ve diğer haklar açısından olmazsa olmaz niteliğindeki haklardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortamın olumsuzluğu insan haklarına daha çok önem verilen bir düzenin kurulmasını gerektirmiştir. İnsan Hakları,insanlık ailesinin tüm üyelerinde eşit ve ayrılmaz biçimde bulunan haklardır. Bu hakların tanınmaması barbarca eylemlerin sebebi olabilir. Buna sebebiyet vermemek için İnsan Haklarının hukuk düzeyinde korunması gerekir. İnsan Hakları,sosyal gelişmenin yanında daha geniş bir özgürlük düzeyini hedefler. Kadın-Erkek Eşitliği,İnsan Haklarını temel değerlerindendir. İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak Birleşmiş Milletlere üye devletlerin görevidir. Bu öğeler İnsan Evrensel Hakları Bildirgesi'nin temelini teşkil eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabuledilmiştir. İkinci Dünya Savaşı,Avrupa'da siyasal,ekonomik ve de toplumsal çöküntüler yaratmıştır. Ve yeni bir düzen kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzen diktatörlüklerin doğmasını ayrıca yeni bir savaşın ortaya çıkmasını engelleme amacı güder. Bu anlayışla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa Konseyi bir demokrasi okuludur ve İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin geliştirilmesi ve koruması birincil amacıdır. İnsan Hakları ve Temel özgürlüklerden Yararlanma İlkesini çiğneyen devlet,konseyden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,uluslararası bir anlaşmadır. Bu sözleşme,bireye,İnsan Haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yolunu açmıştır Bu Sözleşmeyle üye ülkelere yükümlülükler getirilmesinin yanında bireyin de uluslararası hukuktan doğan bazı haklarının olduğu da kabul edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder