12 Ara 2008

2007-2008 Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Faaliyet Raporu

2007-2008 ÖĞRETİM YILI
BİGA İ.H.L VE ANADOLU İ.H.L
DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK
KULÜBÜ
I. DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Klüp Tüzüğü hazırlandı.
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Klübüne öğrenci seçildi.
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Klübü genel kurulu toplandı. Yönetim ve denetim kuruluna öğrenci seçildi.
Klübün faaliyetleri belirlendi.
Klüp Panosu hazırlandı.
Kolun yıllık çalışma planı hazırlandı.
Atatürk ve İnsan Hakları konulu yazı ve resimler klüp panosunda sergilendi.
Atatürk ve Demokrasi konulu yazı ve resimler klüp panosunda sergilendi.
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık bildirisi klüp panosunda sergilendi.
İnternet ve İnsan hakları konulu yazılar klüp panosunda sergilendi.
Çocuk Masalları olan internet site isimleri klüp panosunda sergilendi.
10 Aralık İnsan Hakları Haftası ile ilgili öğrencilere araştırma görevi verildi.
10 Aralık İnsan Hakları Haftası ile ilgili kutlama programı hazırlandı.Bu programda aşağıdaki öğrenciler görevlendirildi:
Sunucu: Fatma Zehra BALABAN - 10/B
İnsan Hakları Haftasının önemi: Sümeyya ŞANLI - 11/A
Şiir- İnsan Hakları için koşu : Zeynep KOSA- 10/B
Şiir- Biz Dünya Çocukları : Ayşe DÜNDER - 10/B
İnsan Haklarının Korunmasında Görevli Kuruluşlar: Muhammet KARAN - 10/C
Haklarımızın Ne Kadar Farkındayız? : Halil AKÇAM- 11/C
Atatürk'ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem: Berra KAPANCI- 11/A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: Cahit KURT- Ertuğrul ERKAN 11/D - 11/E

10 Aralık Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası ile ilgili pano hazırlandı.
Yapılan faaliyetlerle ilgili görüşler tartışıldı.Bundan sonraki zamanlarda neler yapılacağı kararlaştırıldı.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve İyi Bir Yurttaş Nasıl Olunur? Konulu yazılar Panoda sergilendi.
İnternette insan haklarına yönelik site isimleri klüp panosunda sergilendi.
II. Dönemde yapılacak çalışmalar da şu şekilde belirlendi:
Geçen dönemde yapılan çalışmalar gözden geçirilecek
Nasıl yöntem izleneceği ve ne gibi çalışmalar yapılacağı hakkında karara varılacak, alınan karaların uygulanması sağlanacak
Demokrasimize yönelik iç ve dış tehditler nelerdir? Konulu yazılar klüp panosunda sergilenecek ve bu konuda öğrenciler bilinçlendirilecek
Yöremizde bulunan Gönül pınarı derneği'nin çalışmaları hakkında bilgi toplanacak ve tanıtımı yapılacak ve bu çalışma klüp panosunda sergilenecek
Çevremizden örnek bir yurttaş seçilerek klüp öğrencileri tarafından onun tanıtımı yapılacak
Çocuklukta Yurttaşlık'ın önemini belirten yazılar klüp panosunda sergilenecek
Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik demokrasi, insan hakları ve yurttaşlık konusunda ödüllü bilmece ve bulmacaların klüp panosunda sergilenmesi sağlanacak
İyi Yurttaş , İşini En İyi Yapan İnsandır konulu yazı ve resimler klüp panosunda sergilenecek
Sosyal etkinlik kapsamında çocuklara çevremizdeki türbe, tarihi yapılar, meydana gelen tarihi olay ve Tarihteki önemli kişiler ( Anzavur ayaklanmsı, Köprülü Hamdi bey, Çiçekli Dede, Arap dede vb. ) ile ilgili projeler verilecek.


Danışman Öğretmen
Gülizar AYDINUYGUNDUR
Yakup BAYEZİT
Okul Müdür Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder