17 Kas 2008

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi 10. Sınıflar I. Dönem Yazılı Sınav Soruları

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BİGA İHL VE ANADOLU İHL TARİH DERSİ 10/A
SINIFI I. DÖNEM I.YAZILI SINAVI

SORULAR
1.Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yanındaki boşluğa yazınız. (15 Puan)
Hanedan:
Voyvoda:
Balyos :

2. İstanbul’un Fethi için yapılan hazırlıklardan 3 tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Ankara Savaşı’nın nedenlerinden 3 tanesini yazınız. (10 Puan)
4. II. Kosova Savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır? (10 Puan)
5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun. (10 Puan)
· İlk Osmanlı-Bizans Savaşı…………………………Savaşıdır.
· Fetret devrini bitiren padişah……………………… ‘tir.
· Osmanlı Devleti Oğuzların………………………boyuna mensuptur.
· İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilim adamları İtalya’da ………………………..’ın başlamasına sebep olmuştur.
· I.Kosova Savaşı’nda savaş alanında şehit düşen padişah………………………….’tır.

6. Aşağıdaki cümleleri Doğru Yanlış olarak (D/Y) işaretleyin. (20 Puan)
( ) Anadolu Hisarı II. Murat tarafından yaptırılmıştır.
( ) 14. yy başlarında Yakındoğu’da bulunan devletler; Türkiye Selçukluları, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlılar, Altın Orda, Memlükler ve Bizans’tır.
( ) Bursa’nın alınmasının nedenlerinden biri, ticaret ve ipekçiliğin merkezi olmasıdır.
( ) Karesioğulları ve Aydınoğulları beylikleri Osmanlı devleti’ne katılınca Adalar denizindeki üstünlük Osmanlılara geçti.
( ) Çimpe Kalesinin alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.
( ) Ankara Savaşı’ndan önce Yıldırım Bayezit Anadolu’da siyasi birliği büyük ölçüde sağlamıştır.
( ) Şeyh Bedreddin İsyanı Fatih Döneminde çıkmıştır.
( ) Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlılarla Bulgarlar arasında olmuştur.
( ) Osmanlı Devleti II. Kosova Savaşı’ndan sonra Balkanlarda kesin bir egemenlik kurmuştur.
( ) İstanbul fethedilince Bizans imparatorluğu yıkılmıştır.

7. Aşağıdakilerden Osmanlı padişahlarından hangileri İstanbul’u kuşatmıştır? (5 Puan)
A) Yıldırım Bayezit – Fatih
B) I. Murat- II. Selim
C) II. Osman- IV. Murat
D) Çelebi Mehmet- II. Osman

8. Aşağıdakilerden hangisi Edirne-Segedin antlaşmasının sonuçlarından değildir? ( 5 Puan)
A) Taraflar arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı
B) Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacaktı
C) Tuna nehri taraflar arasında sınır olacaktı.
D) Osmanlı Devleti Boğazları Eflak’a bırakacaktı

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır? ( 5 Puan)
A) Niğbolu Savaşı
B) Ankara Savaşı
C) I. Kosova Savaşı
D) II. Kosova Savaşı

10. Aşağıdaki olaylardan hangisi, kale ve surların büyük toplarla yıkılabileceğini göstermiş ve feodalite (derebeylik) rejiminin yıkılmasına zemin hazırlamıştır? ( 5 Puan)
A) İstanbul’un Fethi B) Niğbolu Savaşı
C) Çirmen Savaşı D) Sazlıdere Savaşı


Başarılar Dilerim
Gülizar AYDIN Tarih Öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder