16 Kas 2008

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı İnkılap Tarihi I. Dönem Yazılı Soruları

Ad: Soyad: No:
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı
Biga İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 11/C Sınıfı I. Dönem I. Yazılı Sınavı

SORULAR

1. Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında hangi antlaşma imzalandı? (10 Puan)
2. II. Meşrutiyet’i ilan ettiren Osmanlı aydın grubunun ismi nedir? ( 10 Puan)
3. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden üç tanesini yazınız. (15 Puan)
4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden üç tanesini yazınız.( 15 Puan)
5. Aşağıdaki cümleleri doğru/yanlış D/Y olarak değerlendiriniz.( 20 puan)


( ) 31 Mart isyanı, saltanat sistemini değiştirmeye yönelik bir isyandır.
( ) Çanakkale Cephesi Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur.
( ) Milli Cemiyetler Erzurum Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
( ) Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdirecek olan barış
anlaşmalarının koşullarının belirlenmesi için toplanmıştır.
( ) I. Dünya Savaşı’ndan çekilen ilk devlet Rusya’dır.
( ) Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik’te doğmuştur.
( ) Wılson Prensipleri, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere başkanı tarafından
yayınlanmıştır.
( ) İzmir İtalyanlar tarafından işgal edildi.
( ) Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’dır.
( ) Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş Trablusgarp Savaşı’dır.

6. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.( 10 Puan)
· Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanları…………… ve …………………….’ta yenilgiye uğratmıştır.
· ………………………. I. Balkan savaşı’na katılmamış ancak II. Balkan Savaşı’na katılmıştır.
· Sarıkamış Harekatı ………………….. cephesinde gerçekleşmiştir.
· Mustafa Kemal Anafartalar Kahramanı unvanını ……………………. Cephesinde almıştır.
· I. Dünya savaşı sonunda Osmanlı devleti ile imzalanan ve ölü doğmuş sayılan anlaşma ……………… anlaşmasıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin haklarını ve uğradığı haksızlıkları basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı amaçlayan cemiyettir? ( 5 Puan)
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti


8. Aşağıdaki cephelerden hangisi savunma cephesi değildir? ( 5 Puan)
A) Çanakkale C) Irak
B) Suriye-Filistin D) Kafkas

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş nedenleri arasında yer almaz? ( 5 Puan)

A) Kapitülasyonların kaldırılmasını sağlamak
B) Karadeniz’in güvenliğini sağlamak
C) Almanların silah teknolojisinden faydalanmak
D) Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak

10. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ sözünü hangi savaşta söylemiştir? ( 5 Puan)

A) Başkumandanlık Meydan Muharebesi C) Çanakkale Savaşı
B) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı

Başarılar Dilerim
Gülizar AYDIN
Tarih Öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder